eKMap RiceWatch cung cấp số liệu thống kê và bản đồ phân bố diện tích, giai đoạn sinh trưởng lúa ở thời điểm hiện tại và số liệu dự báo trong khoảng thời gian còn lại của mùa vụ tại mỗi địa phương bằng công nghệ học máy kết hợp Viễn thám (RS), giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời số liệu hiện tại và sắp tới phục vụ tối ưu hoá sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

eKMap RiceWatch sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 1 và Sentinel 2 mới nhất để phát hiện các thay đổi về diện tích đổ ải, diện tích bỏ vụ, diện tích cây lúa,.. trên đồng ruộng trong suốt thời gian mùa vụ.