Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm
Previous
Next

DỊCH VỤ

Số liệu thống kê mùa vụ lịch sử, mùa vụ hiện tại và số liệu dự báo cho nhu cầu dữ liệu phục vụ lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Dịch vụ bản đồ thống kê mùa vụ cây trồng

eKMap Crop cung cấp số liệu thống kê và bản đồ phân bố diện tích, năng suất, sản lượng… một số loại cây trồng phổ biến ở mùa vụ hiện tại và các mùa vụ đã qua tại mỗi địa phương

Dịch vụ giám sát diện tích, giai đoạn sinh trưởng cây lúa

eKMap RiceWatch cung cấp số liệu thống kê và bản đồ phân bố diện tích, giai đoạn sinh trưởng lúa ở thời điểm hiện tại và số liệu dự báo trong khoảng thời gian còn lại của mùa vụ tại mỗi địa phương

CÔNG NGHỆ

Công nghệ trí tuệ nhân tạo không gian (GeoAI) với sự kết hợp của công nghệ học máy và công nghệ viễn thám mang đến khả năng ứng dụng mạnh mẽ cho mục đích thống kê và giám sát mùa vụ cây trồng

Giám sát vệ tinh

Chuỗi dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel-1, Sentinel-2,… theo thời gian được sử dụng cho mô hình phân loại cây trồng, ước tính năng suất cây trồng theo mùa vụ. Dữ liệu vệ tinh mới nhất được sử dụng cho mô hình giám sát diễn biến diện tích trồng lúa và sinh trưởng cây lúa.

Học máy

Áp dụng các tiến bộ mới nhất trong công nghệ học máy và viễn thám để  phân loại cây trồng trên đồng ruộng, phát hiện giai đoạn sinh trưởng cây trồng mới nhất để lập bản đồ diện tích mùa vụ cây trồng,, bản đồ vùng năng suất cây trồng, theo dõi diễn biến diện tích trồng lúa và sinh trưởng cây lúa

LĨNH VỰC ÁP DỤNG

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp đều có thể hưởng lợi từ ứng dụng các thành quả mà công nghệ RS/GeoAI mang lại để tối ưu hóa hoạt động sản xuất và phân phối sản phẩm, dịch vụ ra thị trường

Doanh nghiệp cung ứng vật tư, dịch vụ nông nghiệp

Doanh nghiệp thu mua sản phẩm nông nghiệp

Ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm

Khách hàng đã tin tưởng sử dụng eKMap Crop để tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh

Phân bón Cà Mau là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân bón lớn nhất Việt Nam với quy mô hơn 1000 nhân sự. Sau 12 năm phát triển, Phân bón Cà Mau luôn coi thông tin là chìa khoá  để nghiên cứu và phát triển các sản phẩm của mình. Với dịch vụ eKMap Crop, Phân bón Cà Mau đã nhanh chóng cập nhật, làm chủ thông tin để ứng dụng vào quá trình sản xuất và phân phối những sản phẩm chất lượng ra thị trường và đến tận tay người nồng dân.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Edit Content

eKMap Crop là dịch vụ cung cấp số liệu thống kê và bản đồ phân bố diện tích, năng suất, sản lượng… một số loại cây trồng phổ biến ở mùa vụ hiện tại và các mùa vụ đã qua tại mỗi địa phương bằng công nghệ học máy kết hợp Viễn thám (RS), giúp doanh nghiệp giảm thiểu thời gian thu thập số liệu, bản đồ phục vụ lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch phân phối sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

Bản đồ phân bố diện tích và vùng năng suất mùa vụ cây trồng được xây dựng bằng giải đoán tự động sử dụng công nghệ học máy từ nguồn chuỗi dữ liệu ảnh viễn thám đa thời gian Sentinel 1 và Sentinel 2 trong suốt mùa vụ cây trồng.

Số liệu thống kê (tổng hợp) diện tích cây trồng và sản lượng cây trồng mùa vụ được tổng hợp tự động theo đơn vị hành chính các cấp từ bản đồ phân bố diện tích mùa vụ cây trồng và bản đồ dự đoán vùng năng suất mùa vụ cây trồng.

Số liệu thống kê diện tích, sản lượng mùa vụ cây cây trồng eKMap Crop được tổng hợp từ bản đồ diện tích và dự báo năng suất cây trồng được giải đoán tự động bằng phương bằng công nghệ học máy kết hợp Viễn thám (RS) nên có thể có sự sai khác với số liệu thống kê diện tích, sản lượng được thu thập, điều tra bằng các phương pháp truyền thống của ngành thống kê.

Dữ liệu nông nghiệp đang được các doanh nghiệp thu thập chủ yếu từ nguồn số liệu thống kê diện tích, năng suất cây trồng theo mùa vụ hàng năm và qua hoạt động thu thập, khảo sát tại thực địa. Số liệu thống kê mùa vụ cây trồng của eKMap Crop tổng hợp tự động từ bản đồ diện tích, năng suất cây trồng được giải đoán tự động từ chuỗi dữ liệu ảnh vệ tinh trong suối mùa vụ kết hợp với mô hình phân loại và phương pháp học máy tối ưu, do đó, có thể xem nguồn số liệu eKMap Crop là một nguồn số liệu khách quan độc lập so với các nguồn số liệu thống kê mùa vụ cây trồng khác.

Số liệu thống kê mùa vụ cây trồng eKMap Crop được tổng hợp đến đơn vị hành chính cấp xã, được trực quan hóa phân bố trên bản đồ diện tích cây trồng và bản đồ vùng năng suất cây trồng. 

Không những cung cấp số liệu, bản đồ các mùa vụ lịch sử, eKMap Crop còn cung cấp số liệu và bản đồ ở mùa vụ hiện tại giúp doanh nghiệp cập dữ liệu mùa vụ mới nhất để hỗ trợ ra quyết định trong sản xuất, kinh doanh.

Bạn có thể mua số liệu thống kê, bản đồ mùa vụ cây trồng cho một loại cây trồng cụ thể tại một mùa vụ ở một tỉnh, thành phố cụ thể. Bạn chỉ phải trả phí một lần duy nhất cho mỗi gói dịch vụ nhưng có thể sử dụng tài khoản để truy cập số liệu, bản đồ mà bạn đã mua tại bất kỳ thời điểm nào.

Bạn có thể so sánh số liệu diện tích, năng suất, sản lượng theo loại cây trồng tại một địa phương cụ thể của eKMap Crop với số liệu thống kê đã được công bố trong niên giám thống kê. Ngoài ra, bạn cũng có thể so sánh trực quan giữa trên bản đồ diện tích cây trồng với bản đồ vệ tinh Google , tuy nhiên bạn cần đặc biệt lưu ý khi thực hiện so sánh vì thời điểm chụp ảnh vệ tinh Google  có thẻ khác với thời điểm mùa vụ mà bạn đang so sánh.

Tại thời điểm tháng 06/2023, eKMap Crop chỉ cung cấp bản đồ mùa vụ cây trồng cho cây lúa từ năm 2022 trở đi. Tuy nhiên, eKMap  Crop đang liên lục nỗ lực để có thể cung cấp bản đồ thống kê mùa vụ cho các loại cây trồng phổ biến tại Việt Nam (các loại cây trồng hàng năm, lâu năm có diện tích lớn). Bạn có thể liên hệ với eKMap Crop để được cập nhật danh sách mới nhất các loại cây trồng mà eKMap Crop hỗ trợ.

eKMap Crop cung cấp bản đồ thống kê mùa vụ cây trồng trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ eKMap Crop theo một khu vực quan tâm (như Đồng Bằng sông Cửu Long) hoặc tại những tỉnh/thành phố cụ thể mà bạn quan tâm.

Có thể bản đồ Google Vệ tinh tại vị trí mà bạn đang so sánh có thời điểm chụp khác với thời điểm mùa vụ trên bản đồ thống kê mùa vụ cây trồng eKMap Crop. Ngoài ra, một nguyên nhân khác cũng có thể dẫn đến sự sai khác là tại mùa vụ đó có thể khu vực trồng lúa đó có thể bỏ vụ hoặc trồng các loại cây trồng khác.

Số liệu, bản đồ thống kê mùa vụ cây trồng từ eKMap Crop là một nguồn thông tin độc lập, khách quan được tổng hợp và giải đoán tự động bằng áp dụng công nghệ viễn thám và máy học, eKMap Crop không đảm bảo sự chính xác tuyệt đối hay đầy đủ của các số liệu, bản đồ này, các số liệu, bản đồ này không có giá trị pháp lý hay thay thế, giải thích hay xác nhận bất cứ văn bản hay thông tin chính thức nào của Cơ quan nhà nước đã công bố, ban hành.

Edit Content

eKMap RiceWatch cung cấp số liệu thống kê và bản đồ phân bố diện tích, giai đoạn sinh trưởng lúa ở thời điểm hiện tại và số liệu dự báo trong khoảng thời gian còn lại của mùa vụ tại mỗi địa phương bằng công nghệ học máy kết hợp Viễn thám (RS), giúp doanh nghiệp cập nhật kịp thời số liệu hiện tại và sắp tới phục vụ tối ưu hoá sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

eKMap RiceWatch sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Sentinel 1 và Sentinel 2 mới nhất để phát hiện các thay đổi về diện tích đổ ải, diện tích bỏ vụ, diện tích cây lúa,.. trên đồng ruộng trong suốt thời gian mùa vụ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về việc sử dụng dữ liệu bản đồ thống kê mùa vụ  để đưa ra các giải pháp phù hợp cho thách thức kinh doanh hiện tại của bạn bằng cách kết hợp chuyên môn nông nghiệp và kinh doanh của chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hiểu rõ hơn về những thách thức bạn đang đối mặt.

VỀ eKMAP

eKMap là một công ty công nghệ không gian hoạt động trong lĩnh vực chuyển số nói chung và chuyển đổi số nông nghiệp nói chung. Mục tiêu của chúng tôi là giúp doanh nghiệp và nông dân sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định về sản xuất và kinh doanh.