Tất cả bài viết

Ứng Dụng CropMap Cho Các Tổ Chức Tài Chính: Đưa Ra Quyết Định Tốt Hơn
16Th6

Ứng Dụng CropMap Cho Các Tổ Chức Tài Chính: Đưa

Nông nghiệp là một trong những ngành tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên chính và do đó mang đến những cơ hội hấp dẫn để chống lại sự sụp đổ

Phân Tích Hình Ảnh Vệ Tinh Cho Các Nhà Cung Cấp Bảo Hiểm
15Th6

Phân Tích Hình Ảnh Vệ Tinh Cho Các Nhà Cung

Trong bối cảnh bảo hiểm đang phát triển nhanh chóng ngày nay, các công ty bảo hiểm kinh doanh nông nghiệp không ngừng tìm kiếm những cách thức sáng tạo