# eKMap Crop

Bản đồ mùa vụ cây trồng

Bản đồ mùa vụ cây trồng gần thời gian thực đã có trên phạm vi toàn bộ lãnh thổ Việt Nam

Bản đồ khu vực cây trồng

Thể hiện ranh giới, diện tích khu vực cây trồng trực quan, chính xác

Bản đồ mật độ cây trồng

Thể hiện mật độ bằng màu sắc đậm nhạt theo đơn vị hành chính

Bản đồ giai đoạn sinh trưởng cây trồng

Thể hiện ranh giới các khu vực theo giai đoạn sinh trưởng cây trồng trong mùa vụ

Bản đồ mật độ sinh trưởng cây trồng

Thể hiện mật độ sinh trưởng bằng màu sắc đậm nhạt theo đơn vị hành chính

Bản đồ dự báo nhu cầu phân bón cây trồng

Thể hiện nhu cầu phân bón bằng màu sắc theo đơn vị hành chính

Bản đồ dự báo năng suất/sản lượng cây trồng (coming soon …)

Thể hiện ranh giới vùng năng suất/sản lượng trực quan, chi tiết

Bản đồ thời tiết hiện tại

Thể hiện thời tiết hiện tại (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa) và dự báo thời tiết tại khu vực trong 10 ngày tới

Bản đồ mật độ năng suất/sản lượng cây trồng theo đơn vị hành chính

Thể hiện mật độ năng suất/sản lượng bằng màu sắc theo đơn vị hành chính

Coming soon …

Bản đồ giám sát sức khỏe cây trồng

Thể hiện các khu vực có vấn đề về sức khỏe cây trồng, cảnh báo sớm

Coming soon …

eKMap Crop

Doanh nghiệp nào nên ứng dụng eKMap Crop?

Doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp

- Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh Phân bón
- Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh Thuốc trừ sâu - Thuốc bảo vệ thực vât
- Doanh nghiệp cung ứng Giống cây trồng nông nghiệp

Doanh nghiệp thu mua, chế biến sản phẩm nông nghiệp

- Doanh nghiệp sản xuất có sử dụng sản phẩm cây trồng
- Doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu nông sản
- Doanh nghiệp sở hữu vùng nguyên liệu cây trồng

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nông nghiệp

- Cung cấp dịch vụ phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật
- Cung cấp dịch vụ thu hoạch, vận chuyển, chế biến
- Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật canh tác
- Cung cấp dịch vụ tài chính, bảo hiểm nông nghiệp

Câu hỏi thường gặp

Bản đồ mùa vụ được xây dựng từ nguồn dữ liệu nào?

Bản đồ mùa vụ được xây dựng từ nguồn ảnh viễn thám đa thời gian Sentinel 1 và Sentinel 2
Ảnh Sentinel 1 với độ phân giải không gian 10m, thời gian cập nhật 6 ngày
Ảnh Sentinel 2 với độ phân giải không gian 10m, thời gian cập nhật 5 ngày

Độ chính xác của dữ liệu?

Độ chính xác theo mô hình của eKMap Crop đạt trên 90%

Hình thức cung cấp của dịch vụ?

Bản đồ mùa vụ được cung cấp hình thức thuê dịch vụ:
- Dịch vụ ứng dụng Bản đồ mùa vụ cây trồng - eKMap Crop
- Dịch vụ API dữ liệu cây trồng
Trả phí truy cập dịch vụ hàng tháng theo thời gian và khu vực quan tâm

Làm sao để kiểm tra được chất lượng dữ liệu?

- Thông tin thống kê bản đồ mùa vụ từ eKMap Crop là một nguồn thông tin độc lập, khách quan so với các nguồn thông tin khác. Đây là các thông tin tham khảo chuyên sâu được cập nhật thường xuyên, liên tục
- Khách hàng có thể kiểm tra trực tiếp từ việc chồng xếp bản đồ mùa vụ eKMap Crop so với ảnh vệ tinh độ phân giải cao hoặc các nguồn dữ liệu khác để đối chiếu
- Khách hàng có thể sử dụng thêm các nguồn thông tin thống kê khác để đối chiếu như: báo cáo tình hình mùa vụ của các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thống kê các tỉnh, Báo cáo KTXH hàng tháng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục Thống kê,...

Độ tin cậy của dữ liệu bản đồ mùa vụ?

Dữ liệu được xây dựng bằng Mô hình máy học cây trồng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo không gian và viễn thám tiên tiến nhất phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác tại Việt Nam. eKMap Crop đã được tinh chỉnh mô hình để hạn chế tối đa dữ liệu nhiễu do đặc thù canh tác tại Việt Nam: loại bỏ các khu vực rừng, nước mặt, công trình, khu dân cư,...

Tần suất cập nhật của bản đồ mùa vụ thế nào?

Tần suất 1 tháng 2 lần vào các ngày 10 và 25 hàng tháng

Bản đồ mùa vụ bao gồm những loại cây trồng nào?

Ở giai đoạn này eKMap Crop đang cung cấp dịch vụ bản đồ mùa vụ cây lúa, khi có dịch vụ bổ sung cây trồng khác sẽ thông báo công khai trên website chính thức và thông tin đến khách hàng. Truy cập đường link https://cropmapapp.ekgis.vn/ để xem bản demo trực tiếp

Tính pháp lý của bản đồ mùa vụ?

Các thông tin từ eKMap Crop - Bản đồ mùa vụ là một nguồn thông tin độc lập, khách quan, eKMap Crop không đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, đầy đủ của các nguồn thông tin này, các thông tin này không có giá trị pháp lý hay thay thế, giải thích hay xác nhận bất cứ văn bản hay thông tin chính thức nào của Cơ quan nhà nước đã công bố, ban hành

Câu hỏi thường gặp

Bản đồ mùa vụ được xây dựng từ nguồn ảnh viễn thám đa thời gian Sentinel 1 và Sentinel 2
- Ảnh Sentinel 1 với độ phân giải không gian 10m, thời gian cập nhật 6 ngày
- Ảnh Sentinel 2 với độ phân giải không gian 10m, thời gian cập nhật 5 ngày

Độ chính xác theo mô hình của eKMap Crop đạt trên 90%

Tần suất 1 tháng 2 lần vào các ngày 10 và 25 hàng tháng

Trên ứng dụng demo (https://cropmapapp.ekgis.vn) bản đồ mùa vụ được cung cấp tại thời điểm 25/4/2023 cho mục đích demo nên chỉ phản ánh thông tin mùa vụ trong khoảng từ ngày 18 đến 20/04/2023 nên: 1/ Nếu so sánh thực tế tại thời điểm ngày 25/04/2023 so với bản đồ có thể có sự sai khác do bản đồ được giải đoán với độ trễ 5-7 ngày; 2/ Nếu so sánh với thực tế tại thời điểm hiện tại sẽ có thể có sai khác hoàn toàn vì bản đồ mùa vụ được giải đoán tại thời điểm ngày 25/04/2023. Để truy cập được thông tin mùa vụ tại thời điểm hiện tại, Quý khách hàng vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ để nhận được thông tin mùa vụ cập nhật mới nhất.

 

Bản đồ Google vệ tinh do Google thu thập và cập nhật từ nguồn ảnh độ phân giải cao tại các thời điểm trong quá khứ (thường có độ trễ khoảng từ 1 đến 2 năm so với thời điểm hiện tại) nên có thể tại thời điểm đó có hoạt động canh tác lúa. eKMap Crop được xây dựng từ ảnh vệ tinh Sentinel 1, Sentinel 2 với tính cập nhật gần thời gian thực (cập nhật liên tục trong khoảng 5-7 ngày/1 lần) vì vậy sẽ có thể có sự sai khác khi so sánh eKMap Crop với bản đồ Google Vệ tinh do 2 bản đồ được lập ở hai thời điểm hoàn toàn khác nhau

- Thông tin thống kê bản đồ mùa vụ từ eKMap Crop là một nguồn thông tin độc lập, khách quan so với các nguồn thông tin khác. Đây là các thông tin tham khảo chuyên sâu được cập nhật thường xuyên, liên tục
- Khách hàng có thể kiểm tra trực tiếp từ việc chồng xếp bản đồ mùa vụ eKMap Crop so với ảnh vệ tinh độ phân giải cao hoặc các nguồn dữ liệu khác để đối chiếu
- Khách hàng có thể sử dụng thêm các nguồn thông tin thống kê khác để đối chiếu như: báo cáo tình hình mùa vụ của các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thống kê các tỉnh, Báo cáo KTXH hàng tháng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Cục Thống kê,...

Dữ liệu được xây dựng bằng Mô hình máy học cây trồng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo không gian và viễn thám tiên tiến nhất phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán canh tác tại Việt Nam. eKMap Crop đã được cập nhật, tinh chỉnh mô hình để hạn chế tối đa dữ liệu nhiễu do đặc thù canh tác tại Việt Nam như: loại bỏ các khu vực rừng, nước mặt, công trình, khu dân cư, khu công nghiệp,...

Ở giai đoạn này eKMap Crop đang cung cấp dịch vụ bản đồ mùa vụ cây lúa, khi có dịch vụ bổ sung cây trồng khác sẽ thông báo công khai trên website chính thức và thông tin đến khách hàng

- Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa đang được phân chia theo nhóm chu kỳ sinh trưởng của cây lúa gồm:
+ Giai đoạn Tăng trưởng gồm các giai đoạn chi tiết: mạ non, mới cấy, đẻ nhánh.
+ Giai đoạn sinh sản gồm các giai đoạn chi tiết: làm đòng, trổ bông
+ Giai đoạn chín gồm các giai đoạn chi tiết: Ngậm sữa, chín, thu hoạch

Các thông tin từ eKMap Crop - Bản đồ mùa vụ là một nguồn thông tin độc lập, khách quan, eKMap Crop không đảm bảo sự chính xác tuyệt đối, đầy đủ của các nguồn thông tin này, các thông tin này không có giá trị pháp lý hay thay thế, giải thích hay xác nhận bất cứ văn bản hay thông tin chính thức nào của Cơ quan nhà nước đã công bố, ban hành

Bản đồ mùa vụ được cung cấp hình thức thuê dịch vụ:
- Dịch vụ ứng dụng Bản đồ mùa vụ cây trồng - eKMap Crop
- Dịch vụ API dữ liệu cây trồng
Trả phí truy cập dịch vụ hàng tháng theo thời gian và khu vực quan tâm

Về chúng tôi

eKGIS là một công ty công nghệ thông tin địa lý chuyên về số hóa nông nghiệp

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho từng khâu của chuỗi giá trị của doanh nghiệp và nông dân. Mục tiêu của chúng tôi là giúp doanh nghiệp và nông dân sử dụng thông tin chuyên sâu và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu. Cách tiếp cận của chúng tôi kết hợp công nghệ mới nhất với sự hiểu biết thấu đáo về nông nghiệp tại Việt Nam.

Nếu bạn có câu hỏi

Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi có thể tư vấn về trường hợp sử dụng của bạn và cung cấp các giải pháp phù hợp để tối ưu hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại bằng cách sử dụng hiệu quả thông tin mùa vụ của chúng tôi

Vũ Thị Hương

Trưởng phòng Hỗ trợ kinh doanh

0979 374 050 | huongvt@ekgis.com.vn